Zájem o školu v ulici 28. října je značný

K nástupu do 1. tříd základní školy v ulici 28. října se ke konci ledna 2014 hlásí 63 žáků, což vede k povinnosti otevřít tři první třídy. Do šestých tříd se ze škol v okolí Turnova hlásí 48 žáků. Uvedené počty signalizují, že zájem o školu je za posledních deset let rekordní.

Vzhledem k přibývajícím dotazům rodičů ohledně přijetí žáků do 1. a 6. tříd upřesňujeme momentální situaci na naší škole a přinášíme důležité informace.

Letos v červnu odejde ze školy 89 žáků z velmi silných devátých ročníků a škola počítá opět s větším počtem dětí, které se dostanou na osmileté gymnázium. Proto ředitel školy věří, že se mu podaří žáky do budoucích šestých tříd v co největším počtu umístit. Vyrozumění o přijetí žáků do prvních tříd je možné si ve škole vyzvednout od 17. do 21. 2. 2014. Vyrozumění o přijetí do šestých tříd dodá škola rodičům do konce dubna, kdy budou známy výsledky přijímacího řízení na osmileté gymnázium.

"Informaci o velkém zájmu o školu je možné brát i jako poděkování všem učitelům a zaměstnancům školy za jejich práci a rodičům za důvěru, kterou škole dávají a která ji zavazuje," uvedl ředitel školy Jaromír Frič.