Hasiče potřebujeme čím dál častěji

Ze statistik za rok 2013 je zřejmé, že hasiči jsou v Libereckém kraji stále více voláni na pomoc.

Již v roce 2012 ukazovala čísla nárůst o 852 událostí a za poslední rok stoupl počet zásahů o dalších 217. V průběhu roku 2013 tak zaznamenala operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje celkem 4 520 událostí.

Tabulka  s počty výjezdů k jednotlivým událostem

ROK:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

technická a technologická pomoc

1052

1106

894

1239

1567

1172

1875

1904

požáry

977

1075

909

1017

906

919

781

761

pomoc při dopravních nehodách

960

1096

1001

886

863

880

1050

1214

živelní pohroma (kategorie byla v r. 2010 zrušena)

312

1081

242

682

0

0

0

0

únik ropných produktů a nebezpečných chem. látek

285

337

326

379

308

268

336

404

planý poplach

214

220

238

197

204

212

261

236

radiační havárie a nehoda

1

ostatní mimořádné události

5

8

1

0

0

0

0

0

CELKEM:

3805

4923

3611

4400

3848

3451

4303

4520

Zraněné a usmrcené osoby

V průběhu roku 2013 bylo při výše uvedených událostech zraněno celkem 1.221 osob. Zranění při zásazích utrpělo 21 profesionálních a 13 dobrovolných hasičů. Celkem zemřelo 111 osob. Hasičům se podařilo zachránit 767 osob, 806 jich evakuovali.  

Požáry

Za loňský rok bylo na operační střediska HZS Libereckého kraje ohlášeno 761požárů, což je o rovných 20 méně než v roce 2012. Nejvíce, a to 549, jich bylo se škodou do 10.000 Kč. Přímá škoda vzniklá při požárech v roce 2013 dosahuje 64 200 500 korun a uchránit se podařilo majetek v hodnotě 3 638 975 000 korun. U 13 případů dosáhla výše škod způsobených požárem jednoho milionu korun nebo tuto částku překročila. Při požárech hasiči zachránili 44 osob, 417 lidí  bylo z hořících objektů evakuováno. Zranění utrpělo celkem 57 osob (z toho 42 jich bylo ve věku od 15 do 60 let, 2 nad 60 let, zraněno bylo také 7 profesionálních a 6 dobrovolných hasičů). Při požárech v loňském roce 4 lidé zemřeli. 

Tabulka s počty příčin vzniku požárů

ROK:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

nešetřeno, neobjasněno

544

633

529

578

491

488

úmyslné zapálení

63

96

99

106

96

68

nedbalost

147

132

113

110

85

70

závada na komínovém tělese, saze v komíně

18

17

24

10

9

12

topidla

12

9

11

12

5

10

technické závady

107

117

117

92

81

104

samovznícení

5

4

1

3

3

2

výbuchy

0

1

1

2

0

1

manipulace s hořlavými látkami

0

0

0

0

0

0

jiné mimořádné příčiny

13

9

11

6

11

6

Tisková zpráva HZS LK, autorka Zdenka Štrauchová