Město podporuje kulturu, sport a volnočasové aktivity

Město Turnov podpořilo v roce 2013 kulturu, sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže celkovou  částkou 6 721 500 korun.

Dvaceti organizacím, spolkům a institucím, které uspořádaly 32 kulturní akce a pořady a o příspěvek požádaly, bylo z kulturního fondu města vyplaceno 420 tisíc korun. Činnost 13 spolků byla podpořena částkou 39 tisíc korun. Na přímých dotacích obdrželo 9 žadatelů 369 500 korun na významné přehlídky, festivaly a koncerty. S vydáním sborníku, publikace a hudebního CD pomohlo město třem žadatelům 23 tisíci korunami. Celková suma na podporu turnovské kultury činí 851 500 korun.

Šestnáct sportovních subjektů obdrželo v roce 2013 dotace v celkové výši 5,65 miliónu korun. Do této částky je zahrnuto také 70 tisíc korun na odměny pro oceněné na akci Sportovec města Turnova roku 2012. Ze sportovního fondu města bylo 15 žadatelům vyplaceno 120 tisíc korun na přípravu a zorganizování 20 sportovních akcí.

O příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže požádalo v minulém roce 14 žadatelů. Na letní příměstské tábory, dětské dny, karnevaly, loučení s prázdninami, Mikulášské nadílky a další akce jim město přispělo 100 tisíci korunami.