Město i v roce 2014 přijímá žádosti na činnost spolků

Město Turnov vyzývá organizace a spolky zlepšující společenský život obyvatel Turnova k podání žádosti o příspěvek na činnost a aktivity v roce 2014. 

Žádosti se přijímají do 31. března 2014 na formuláři „ Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku“, který je ke stažení na internetových stránkách nebo je k dispozici na podatelně městského úřadu. Žádosti je možné zaslat  na adresu Městský úřad Turnov,  sekretariát, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově turnovské radnice. Více informací poskytne Ing. Klára Preislerová na telefonním čísle 481 366 222 nebo e-mailem k.preislerova@mu.turnov.cz.

Výzva se netýká kulturních a sportovních organizací, sdružení a spolků, které mohou žádat o dotace z kulturního nebo sportovního fondu.