V roce 2014 si Turnované připlatí jen za vodu

Životní náklady obyvatel Turnova by se neměly v letošním roce výrazně zvýšit. Alespoň co se týká nejrůznějších úhrad městu. Více však bude stát voda.

Finanční odbor městského úřadu informuje, že pro rok 2014 nedošlo ke zvýšení místních poplatků. Za odpady obyvatelé Turnova zaplatí stejně jako v minulém roce 660 korun na osobu a rok. Nejrůznější úlevy z tohoto poplatku jsou možné, novinkou je odpočet částek za množství odpadu tříděného podle druhů do plastových pytlů označených čárovým kódem. Stejně tak zůstává na úrovni roku 2013 poplatek za psa. Za jednoho psa zaplatí majitel z paneláku či bytového domu 800 korun, majitele žijícího v rodinném domku stojí pes 400 korun. Ten, kdo pobírá jakýkoliv druh důchodu, zaplatí 200 korun. Za druhého a každého dalšího psa je poplatek zvyšuje o 50 procent. Poplatek za odpady lze rozdělit do dvou stejných částek se splatností do 30. března a 30. září. Za psa je nutné zaplatit celou částku do 30. března.

Pro obyvatele bytů v majetku města může být příznivou zprávou, že pro letošní rok nedošlo ke zvýšení nájemného. To dosahuje měsíčně podle kvality bytu maximální částky 49,74 korun za metr čtvereční.

Městská Teplárenská Turnov, která dodává v šesti městských lokalitách teplo a teplou vodu do 2 100 domácností a objektů škol, zdravotnických služeb a obchodních společností, snížila pro období od září 2013 do srpna 2014 cenu tepla z původních 559 korun na současných 555 korun . Cena je uvedena za 1 GJ a je bez daně z přidané hodnoty. Podařilo se to díky instalaci kogeneračních jednotek a dobrým hospodařením celé organizace.

Dražší však bude v Turově voda. Zástupcům města v radě Vodohospodářského sdružení Turnov se nepodařilo zabránit navýšení cen vodného a stočného pro rok 2014 a cena tak oproti loňsku narostla o 4,46 koruny (bez daně). Proto obyvatelé města budou platit 95,98 korun za kubík (s daní). Vodné vychází bez patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty na 44,50 korun za m3, stočné na 38,96 za m3.