Průběžné stavy pytlového sběru tříděného odpadu

Aktuální stavy účtů jednotlivých účastníků systému pytlového sběru tříděných odpadů.

Úleva uvedená v souboru za říjen každého roku, je vlastně údaj o úlevě na poplatku pro rok následující (tj. z října 2016 je úlevou pro rok 2017). 

Svozové období 2020/2021

Svozové období 2019/2020

Svozové období 2018/2019

Svozové období 2017/2018

Svozové období 2016/2017

Svozové období 2015/2016

Svozové období 2014/2015

Svozové období 2014