Je možné požádat o příspěvek na zahraniční spolupráci

Město Turnov vyzývá k podání žádosti o příspěvek na zahraniční spolupráci v roce 2014 a vypisuje 1. kolo výběrového řízení. 

Žádosti o příspěvek se přijímají do 28. února 2014 a musí být zpracovány podle pravidel pro poskytování příspěvků komise pro zahraniční vztahy Rady města Turnova. Formuláře žádostí a následného vyúčtování jsou povinné a jsou ke stažení.

Žádosti je možné zaslat  na adresu Městský úřad Turnov,  sekretariát, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově turnovské radnice.

Více informací poskytne Ing. Klára Preislerová na telefonním čísle 481 366 222 nebo e-mailem k.preislerova @mu.turnov.cz.