Motivace pro občany Turnova

Tříděním odpadů a zapojením se do nového systému pytlového sběru si mohou obyvatelé Turnova  od ledna 2014 snížit poplatek za odpady.

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 28. 11. 2013 nové znění obecně závazných vyhlášek vztahujících se k nakládání s odpadem a také k platbě za odpady.

  1. Vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Turnov
  2. Vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

Od 1. 1. 2014 dochází ke změnám v pytlové sběru tříděných odpadů a ke změnám v poplatku za odpady. V příloze se můžete seznámit s novým systémem motivace a najdete zde všechny informace, co musíte pro zapojení do tohoto systému udělat. (příloha č. 1).

V druhé příloze najdete soupis všech sběrných míst tříděných odpadů v Turnově i s rozpisem, které druhy odpadů se na jednotlivých místech mohou odkládat do kontejnerů. (příloha č. 2).

V případě dotazů kontaktujte odbor životního prostředí - Ing. Sedlákovou, pí. Koškovou, tel.: 481 366 160