Žáci ZŠ Žižkova se zúčastnili Dnů GIS 2013

Šesťáci základní školy z Žižkovy ulice se 19. listopadu 2013 vypravili na exkurzi do Liberce a zavítali také na Dny GIS 2013.

Přinášíme v plném znění článek učitele Petra Sádka:

,,Co to zase je?", ptali se nás žáci 6. tříd, když jim byla oznámena na 19. listopadu účast na exkurzi v našem krajském městě Liberci. Dnes již naštěstí neříkají, co to je, ale vědí, že to jsou Geo Informační Systémy. Vědí, kde se používají, kdo je spravuje, a hlavně k čemu všemu mohou být prospěšné i jim samotným.Nejen to. Během celodenní exkurze naši šesťáci nejprve navštívili krásnou budovu Severočeského muzea v Liberci, kterým nás spolu se svými kolegy provedl sám pan ředitel. Děti si tak prohlédly kompletně celou budovu, expozici týkající se lanovky na Ještěd či Křišťálové noci. Za odměnu nás pracovníci muzea vzali i na místo, kam se návštěvník běžně nepodívá - na vyhlídkovou terasu. Poté nás již čekala krajská knihovna, kde se konala akce DNY GIS 2013, hlavní cíl celého dne. Zde jsme vyslechli krátkou přednášku a poté se již děti rozutekly k jednotlivým stanovištím, kde se setkávaly s geoinformačními systémy a organizacemi, které je využívají. Za všechny mi dovolte, abych jmenoval např. Liberecký kraj, Hasičský záchranný sbor, Českou geologickou společnost, Technickou univerzitu v Liberci aj. Všechna stanoviště byla plně interaktivní, děti si tak vše nejen prohlédly, ale i vyzkoušely na vlastní kůži. Celá akce se líbila nejen našim žákům, ale i zástupcům organizací, kteří si jejich zájem a zapálení pro poznávání nových poznatků jen a jen chválili.

IMG 5670IMG 5644IMG 5675