Úprava úředních hodin

Informujeme veřejnost, že před Vánoci, mezi vánočními a novoročními svátky a na počátku roku 2014 budou upraveny úřední hodiny odborů a pracovišť městského úřadu.

Pondělí 23. prosince 2013

všechny odbory s výjimkou odboru dopravního 08:00 – 12:00

podatelna 07:00 – 13:00

odbor dopravní 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Regionální turistické informační centrum 08:00 – 17:00

Pátek 27. prosince 2013

všechny odbory ------

podatelna 07:00 – 13:00

Regionální turistické informační centrum 08:00 – 17:00

Sobota 28. prosince 2013

Regionální turistické informační centrum 09:00 – 12:00

Pondělí 30. prosince 2013

všechny odbory s výjimkou odboru dopravního 08:00 – 12:00

odbor dopravní 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

podatelna 07:00 – 13:00

Regionální turistické informační centrum 08:00 – 17:00

Úterý 31. prosince 2013

všechny odbory s výjimkou živnostenského úřadu ------

živnostenský úřad 08:00 – 12:00

podatelna 07:00 – 13:00

Regionální turistické informační centrum ------

Čtvrtek 2. ledna 2014

odbor dopravní, odbor správní, živnostenský úřad 08:00 – 12:00

podatelna 07:00 – 15:30

Regionální turistické informační centrum 08:00 – 17:00

Pátek 3. ledna 2014

odbor správní, živnostenský úřad ------

odbor dopravní 08:00 – 12:00

podatelna 07:00 – 13:00

Regionální turistické informační centrum 08:00 – 17:00

Sobota 4. ledna 2014

Regionální turistické informační centrum 09:00 – 12:00

Od pondělí 6. ledna běžné úřední hodiny.