Městská policie chrání i seniory

K práci turnovské městské policie patří také preventivní činnost. Prostřednictvím přednášek se snaží ochránit seniory před nejrůznějšími nebezpečnými jevy.

Mezi obyvatele domu s pečovatelskou službou na Výšince zavítal ve čtvrtek 28. listopadu 2013 strážník Vladimír Hladík. Na konkrétních případech z různých míst republiky upozornil na okrádání starých lidí na ulici nebo promyšleným podvodem. Popsal, jak jednotlivci nebo skupiny pachatelů lákají od seniorů peníze na odtah poškozeného vozidla údajného příbuzného nebo kradou hotovost a cennosti, když jsou vpuštěni do obydlí. Věnoval se také problematice prodejních akcí a uzavírání  kupních smluv. „Protože mnoho seniorů ovládá internet, vysvětlil jsem jim rizika jeho používání,“ informoval Hladík a doplnil, že podrobně charakterizoval například pojmy hoax a phising. Dostalo se i na problematiku pohybu důchodců v silničním provozu. „Přednáška byla velmi dobře připravena. Na závěr každé kapitoly měl pan Hladík připraveno v několika bodech důležité poučení,“ pochválila vedoucí domu s pečovatelskou službou Jana Čejková. Přednášku zorganizoval odbor sociálních věcí turnovské radnice a byla součástí projektu Turnov – zdravé město.