Obyvatelům byly představeny návrhy na úpravu zeleně

Na popud obyvatel z okolí Zborovské ulice se již před časem začalo město zaobírat myšlenkou úpravy dosud neudržované plochy veřejné zeleně v lokalitě na Hruštici. Ve středu 13. listopadu 2013 pak bylo veřejnosti představeno několik ideových návrhů.

Na začátku setkání s občany, které se uskutečnilo v zasedací místnosti turnovské radnice,  starosta města Tomáš Hocke vysvětlil, jak požadavek na úpravu zeleně vznikl a jak se vyvíjel. „Rád bych podpořil občanskou iniciativu a vyslyšel přání obyvatel, aby na místě vznikl důstojný veřejný prostor,“ uvedl Hocke. Pak již prezentoval svůj návrh zahradní architekt Přemysl Krejčiřík z Mendlovy univerzity v Brně. Nad ním se živě diskutovalo a přítomných osm lidí nebylo spokojeno například s navrženými břízami. Josef Souček ze Zemědělské univerzity v Praze svoji studii charakterizoval: „Je to jen základní kostra řešení prostoru.  Jde o to, jak se bude lokalita zahušťovat, jak bude využívána. Zeleň bude nutné dotvářet podle toho, jaké potřeby budou.“ Laické veřejnosti se nejvíce líbilo řešení místního arboristy Lukáše Špetlíka představené místostarostou Otakarem Špetlíkem. Po shlédnutí návrhu se sle lidé velmi nevybíravě vyjádřili k práci uznávaných odborníků a odchodem z místnosti veřejné projednání ukončili. „S chováním lidí jsem nebyla spokojena,“ vyjádřila se vedoucí odboru životního prostředí Miloslava Šípošová s ohledem na skutečnost, že oba zahradní architekti, kteří již v Turnově mnohé projekty realizovali, zpracovali své návrhy bez nároku na odměnu a přijeli je představit ve svém volném čase.

návrh úpravy zeleně Zborovská