T - Centrum pro rozvoj nadání otevřelo v Turnově několik pilotních kurzů

Přestože se děti se specifickými výukovými potřebami a děti dlouhodobě ohrožené školním neúspěchem těší v České republice v poslední době poměrně vysoké pozornosti, děti nadané a talentované zůstávají poněkud v pozadí.

V Turnově se na tuto disproporci snaží reagovat projekt T-Centrum, který byl pilotně spuštěn v rámci Vzdělávacího centra Turnov a jeho hlavním cílem je nabídnout hlubší vzdělávání a systematický rozvoj právě talentovaným dětem.

„Prvotní vytipování talentovaných dětí proběhlo již na jaře letošního roku, kdy byly osloveny základní školy v Turnově i blízkém okolí. Na základě doporučení třídních učitelů 3. – 5. tříd byli následně osloveni rodiče vytipovaných dětí s nabídkou našich aktivit,“ přibližuje počátky projektu ředitelka Vzdělávacího centra Turnov Jaroslava Dudková.

Zájem o prohlubování znalostí, schopností a dovedností předčil veškerá očekávání. „Od září běží pilotní kurzy z celkem 5 oborů, pro obory Tajemství našeho světa a Logico – rozvoj logického myšlení byly vzhledem k velkému zájmu otevřené hned 2 běhy,“ dodává Jaroslava Dudková. Z dalších oborů nabízí T-Centrum kurzy Komunikace a tvůrčího psaní, Tajemný svět filmu a Puzzle your world zaměřený na angličtinu. Všechny aktivity probíhají v malých skupinkách, které umožňují individuální práci s každým dítětem a podporu jeho dalšího zájmu o zvolený obor.

Na druhé pololetí školního roku chystá T-Centrum nový obor zaměřený na fyziku a základy techniky, v příštích letech pak rozšíření aktivit i na další věkové skupiny dětí, které chtějí svůj talent rozvíjet.

(Zdroj: TZ VCT)