Dotace z fondů města Turnova i ministerstva kultury budou přidělovány i v roce 2014

Pokud organizujete kulturní akce, chystáte se vydat publikaci či CD, zajišťujete činnost spolku, vlastníte dům v městské památkové zóně a chcete jej opravovat nebo hodláte podpořit nějakou kulturní památku, můžete požádat o příspěvek.

Odbor školství, kultury a sportu vypisuje výběrová řízení na dotace z fondů města a ministerstva kultury pro rok 2014.

výzva OŠKS

S žádostmi o dotace z kulturního fondu a žádostmi o příspěvek na obnovu objektů, které se nacházejí v turnovské městské památkové zóně, vám poradí a pomůže Alena Růžičková, tel.: 481 366 759, e-mail: a.ruzickova@mu.turnov.cz. Jak získat příspěvek z programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností poradí Marie Roubalová, tel.: 481 366 758, e-mail: m.roubalova@mu.turnov.cz.

Žádosti na předepsaných tiskopisech, které získáte v písemné podobě na odboru školství, kultury a sportu ve Skálově ul. č. p. 72 nebo v podobě elektronické na http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/formulare-a-zadosti-meu.html  musí být předloženy nejpozději do 31. ledna 2014 (příspěvky z kulturního fondu a příspěvky na obnovu objektů v MPZ) a do 28. února 2014 ( příspěvky z programu Podpora kulturních památek...) prostřednictvím podatelny městského úřadu. Příspěvky mohou být přiznány pouze dle pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu kulturních aktivit na území města Turnova, pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnova na obnovu objektů, které se nacházejí v MPZ města Turnov a zásad programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/