Volnočasové aktivity dětí a mládeže budou i nadále finančně podporovány

Odbor školství, kultury a sportu vyzývá všechny, kteří organizují volnočasové aktivity dětí a mládeže a splňují podmínky pravidel pro přiznání příspěvku, aby si podali žádost o poskytnutí dotace na akce konané v roce 2014.

Město Turnov vypisuje 1. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2014. Žádost o poskytnutí dotace je třeba podat nejpozději do 28. února 2014 na předepsaném formuláři na odbor školství, kultury a sportu, který sídlí v budově ve Skálově ulici č. p. 72.

Formuláře získáte v písemné podobě u Bc. Renaty Brychové (tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz) na odboru školství, kultury a sportu nebo v elektronické podobě zde nebo zde.

Pravidla pro příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže.