Atletický čtyřboj objevil nové talenty

Ve stejný den, kdy probíhal na základní škole Skálova den otevřených dveří na 2. stupni, uskutečnily se v nedaleké sportovní hale přebory 5. ročníků vesnických škol ve vybraných atletických disciplínách.

„Družstva složená vždy z pěti chlapců a pěti dívek soutěžila v atletickém čtyřboji – v hodu raketkou, překážkovém běhu, hodu medicinbalem a přeskoku překážky,“ sdělil ředitel závodu, učitel tělesné výchovy na ZŠ Skálova, Aleš Drahoňovský. Atletického čtyřboje se zúčastnilo šest družstev. První místo obsadila ZŠ Mašov, následována ZŠ Radostín a ZŠ Mírová pod Kozákovem. V jednotlivcích byli nejlepší Radka Procházková ze ZŠ Přepeře a Jan Veber ze ZŠ Mašov. Žáci 5. tříd ze ZŠ Skálova se účastnili taktéž, avšak jejich body byly počítány mimo soutěž. „Tento ročník se vyvedl, objevili jsme sportovní talenty“ zhodnotil akci ředitel pořádající školy Michal Loukota a dodal: „Věřím, že si děti soutěžení užily a pohyb je bude bavit i nadále.“

(Zdroj: TZ ZŠ Skálova)

přebor vesnických školpřebor vesnických škol