Oba prameny jsou pitné

Poslední laboratorní rozbory vody z pramenů pod Valdštejnem a Boží vody byly provedeny dne 15. října 2013 a podle nich je voda pitná.

Výsledky  rozboru pramene pod Valdštejnem vyhovují  hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění.  Voda je tedy pitná -viz protokol.

Výsledky rozboru pramene Boží vody vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Voda je pitná - viz protokol.