Organizátoři kulturních akcí, spojte se!

Kulturní centrum Turnov vyzývá pořadatele kulturních a společenských akcí v Turnově, aby začali vzájemně koordinovat termíny jednotlivých pořadů a využívali k tomu nový přehled aktivit zprovozněný na internetových stránkách KCT.

Srozumitelná a přehledná tabulka má za cíl koordinovat termíny kulturních a společenských akcí v Turnově i okolí. S její pomocí se snad podaří skloubit data konání většiny pořadů, případně alespoň počet kolizí snížit. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků na uvedení akce v přehledu kontaktujte pracovnici KCT Romanu Kefurtovou na telefonním čísle 481 322 083, e-mailem na romana.kefurtova@kcturnov.cz .

http://www.kcturnov.cz/clanek/prehled-kulturnich-poradu