Vedení města diskutovalo s hostinskými a restauratéry

Vedení města si pozvalo provozovatele turnovských restauračních zařízení, aby s nimi diskutovalo o nejrůznějších problémech. V zasedací místnosti radnice se ve středu 2. října 2013 sešla zhruba desítka majitelů a vedoucích heren, klubů, pivnic a restaurací.

V úvodu starosta města Tomáš Hocke sdělil důvod, proč k setkání došlo: „V průběhu letní sezóny se u mne shromažďovaly stížnosti a petice občanů poukazující na rušení nočního klidu návštěvníky restaurací. Řešili jsme i hluk při hudebních produkcích v některých zařízeních. Bylo potřeba reagovat.“  Místostarosta Otakar Špetlík pak citoval obecně závaznou vyhlášku města týkající se pořádání veřejných hudebních produkcí a seznámil s její úpravou, kterou odsouhlasili zastupitelé v srpnu. „V příštím roce bude doba pro pořádání hudebních produkcí oproti letošku hodinu zkrácena. V pátek, sobotu a neděli se bude moci hrát jen 24:00 hodin, ve všedních dnech do 22:00 hodin,“ informoval Špetlík.  Velitel městské policie Luboš Trucka uvedl podrobně postup při oznámení občanů a sdělil, jaké provomoce strážníci při řešení stížností mají. Diskuze se točila například kolem chování samotných hostů, pojmu noční klid, právní odpovědnosti provozovatelů. Všichni se nakonec rozcházeli s příslibem, že se místní restauratéři napříště pokusí zlepšit svůj přístup k hostům a usměrňovat chování svých zákazníků ve večerních a nočních hodinách. „Záležitost je to velmi složitá. Jako starosta musím hájit zájmy občanů, zároveň nemohu a nechci zasahovat do práce živnostníkům,“ uvedl k průběhu schůzky starosta Hocke.