Senioři z domova důchodců se vydali na výlet

Jako součást firemního dobrovolnictví uspořádal Domov důchodců Pohoda pod patronací Severočeských vodovodů a kanalizací pro své klienty tradiční výlet do Českého ráje. V září se vydali do Jičína.

Plánovaný červnový termín musel být přeložen na září vzhledem k abnormálně vysokým teplotám, které seniory velmi zatěžují. Počasí nakonec vyšlo a organizace výletu se zdařila dokonale, což se odrazilo na dobré náladě dvacítky zúčastněných seniorů, převážně vozíčkářů. "Naše cesty vedly na čtyři hodiny do historického centra Jičína s prohlídkou zámecké zahrady a okolí včetně náměstí, kde vykouklo i sluníčko. Jelikož začal foukat chladný vítr, tak naše další kroky směřovaly do tepla, konkrétně do hotelu Trosky na závěrečné posezení s kávou a dobrým závinem. Všichni zaměstnanci firmy i doprovodný personál z domova důchodců pozorně naslouchali vzpomínkám jednotlivých seniorů z dob, kdy oni sami s rodinami cestovali po krásách naší země. Přestože zde bylo velice příjemně, tak čas ubíhal a museli jsme se  vracet do Turnova. Ještě dlouhou dobu si budou někteří účastníci vypravovat zážitky z tohoto krásného výletu. Naší největší odměnou byl pohled do rozzářených tváří, kterých bylo velmi mnoho," popisuje průběh výletu ředitel Zdravotně sociálních služeb Jaroslav Cimbál. 

Vedení Zdravotně sociálních služeb by chtělo touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění této vydařené akce a za velice dobrou spolupráci s firmou Severočeské vodovody a kanalizace. Dík patří jejímu řediteli ing. Kovalčikovi, který celý výlet, zejména historické památky, doprovázel mluveným slovem.