Dětská hřiště musí doznat změn

Úpravy zastaralého a nevyhovujícího dětského hřiště, opravy chodníků, nedostatek parkovacích míst, chybějící lavičky a odpadkové koše, problémy s neukázněnými pejskaři. To byla témata setkání starosty města Tomáše Hockeho s obyvateli sídliště Výšinka. Uskutečnilo se ve středu 4. září 2013 odpoledne přímo v terénu, mezi bytovými domy v ulicích Rubínová a Diamantová. 

V úvodu pracovního setkání vysvětlil jednatel technických služeb Libor Preisler důvody, proč musí být odstraněny některé herní prvky z dětského hřiště. „Neodpovídají již současným platným normám, rovněž betonové dopadové plochy pod prolézačkami jsou nepřípustné,“ uvedl Preisler. Zhruba dvacítka obyvatel, převážně maminek s dětmi či prarodičů s vnoučaty, pak navrhovala, co by si zde přála.  Mezi domy by se proto mohlo objevit hřiště pro věkovou kategorii 6 – 10 let, basketbalový koš, plocha na skateboarding, houpačky, pevně ukotvené branky. „Pokusíme se v dohledné době vytvořit studii, jak by prostor v budoucnu mohl vypadat,“ přislíbil starosta a dodal, že v každém případě se ke studii budou moci vyjadřovat. Zatím bude současné hřiště ochuzeno o některé kovové konstrukce a plochy se budou častěji sekat a lépe udržovat. V další diskuzi poukazovali lidé na špatný stav chodníků, odumírání nedávno vysazené zeleně, nedostatek odpadkových košů, nevhodné umístění laviček u dětského hřiště ve spodní části sídliště. Řešily se i problémy s neukázněnými pejskaři, kteří exkrementy po svých miláčcích neuklízejí. Zazněl požadavek na přemístění lampy pouličního osvětlení, která překáží dětem při zimním bobování. Starosta pak informoval o možnostech rozšíření parkovacích ploch u kotelny a v Rubínové ulici. Na závěr si vedoucí představitel města v doprovodu vedoucí odboru správy majetku a jednatele technických služeb prošel celé sídliště a prohlédl si konkrétní problémová místa.