Zařízení Zdravotně sociálních služeb Turnov budou přístupná všem

Již tradičně probíhá v měsíci říjnu po celé republice týden sociálních služeb pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a ministerstva práce a sociálních věcí. Součástí je celá řada akcí. Jednou z nich jsou i dny otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb.

V Turnově budou veřejnosti přístupná zařízení Zdravotně sociálních služeb ve středu 9. října od 9:00 do 15:00 hodin. Lidé budou moci osobně navštívit a v doprovodu příslušného vedoucího si prohlédnout Domov důchodců Pohoda v ulici 28. října, včetně centra denních služeb, a byty zvláštního určení na Výšince a v Žižkově ulici. „V průběhu prohlídky bude možné získat potřebné informace o možnosti podání žádosti k pobytu nebo o činnosti jednotlivých služeb,“ informuje ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov Jaroslav Cimbál a zve k návštěvě: „Neváhejte přijít podívat se do našich zařízení poskytujících služby seniorům.“