Hrad Valdštejn zaplní myslivci a jejich příznivci

Hrad Valdštejn se stane místem konání Svatohubertské slavnosti. Pro velké i malé je připraven na sobotu 21. září 2013 bohatý program, v němž si každé najde své.

Slavnost bude zahájena odpoledne ve 13.00 hodin a po celou dobu budou moci děti soutěžit v mysliveckých a lesnických znalostech a dovednostech. Připravena je také výstava výtvarných prací dětí z turnovských mateřských škol s tématikou lesa. Autoři nejlepších kreseb se mohou těšit na zajímavé ceny. Návštěvníci slavnosti budou seznámeni s některými plemeny loveckých psů, představí se sokolníci. Zazní lovecká hudba a signály. Ukázány budou vábničky a způsoby jejich použití při vábení zvěře. Úspěšní absolventi mysliveckých zkoušek budou pasováni na myslivce. Program zakončí Svatohubertská mše v kostele sv. Jana Nepomuckého, kterou doplní pěvecký sbor Antonín Dvořák a Lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn. Po celou dobu konání slavnosti bude vstup do hradu zdarma.

Plakát Svatohubertské slavnosti.