Polské nadšení z Českého ráje

Turnovské Centrum pro rodinu Náruč  pořádalo česko – polské setkání pěstounských rodin s přiléhavým názvem Víkend za odměnu. Ozdravovna v Radostíně u Sychrova se o víkendu 6. - 8. září 2013 doslova otřásala v základech.

„S náhradními rodinami pracujeme šest let, rodičům i dětem nabízíme řadu aktivit. Vzdělávacích i terapeutických. Ale dobře víme, že tyto rodiny potřebují především oddych, odpočinek  a vzájemnou podporu. Proto jsme vymysleli pobytovou akci Víkend za odměnu, “ vysvětlila vedoucí Centra podpory pěstounských rodin Náruče Petra Houšková. A protože se centru v roce 2012 podařilo navázat přátelské vztahy s polskými pěstouny z Jelení Hory, hned vznikla idea setkání. To se nakonec mohlo uskutečnit díky příspěvku na zahraniční spolupráci z rozpočtu města Turnova. Hosté z Polska u nás byli nadšení. Ať už z prohlídek Turnova a okolí, nebo ze samotného programu v Radostíně. Kromě relaxace bylo připraveno neformální setkání psychologů z náhradní rodinné péče z české i polské strany, celorodinné  a týmové hry, terapeutické aktivity pro děti, zdravotní workshop a samozřejmě i společenský česko - polský večer.  „Bylo to úžasné setkání. A kromě zážitků si odvážíme i spoustu dárků - regionálních dobrot z Českého ráje,“ neskrývala nadšení Maria Pietka z organizace Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastepczego w Jeleniej Gorze. Podobně si Víkend za odměnu užily další čtyři desítky účastníků. Pozvání na opačnou stranu hranic, do Polska, na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Víkend za odměnu byl již pátým setkáním zástupců Náruče a partnerské organizace v Polsku.