Waldorfská školka působí v náhradních prostorách

Z Hruborohozecké ulice se Waldorfská mateřská škola přemístila do náhradních prostor. Na jeden školní rok se jí stala azylem budova hotelové školy ve Zborovské ulici.

Provoz v nevyhovujícím objektu v Daliměřicích byl ukončen na konci června a potom nastalo stěhování na druhý konec města. Před tím však musely být v bývalých horních kasárnách provedeny úpravy za 110 tisíc korun. „Šlo především o zvýšení podlahy na sociálních zařízeních, zabezpečení schodiště a další nezbytnosti, bez nichž by nebylo možné provoz spustit,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury a sportu turnovské radnice René Brož. Prázdninové úsilí všech zaměstnankyň školky přineslo příjemné a hezké prostředí , byť v provizorních podmínkách. „Domnívám se, že se nám podařilo to tady útulně zabydlet,“ pochvaluje si ředitelka mateřské školy Hana Lamačová a ukazuje, co všechno mají děti k dispozici: „Máme tady šatnu, sice jen se skromným vybavením, dvě poměrně velké třídy a společnou ložnici. Tam se nám ale lehátka pro všechny děti nevešla.“ Svoji kancelář má paní ředitelka i učitelky a zázemí našly i ostatní pracovnice. Školka je přístupná samostatným vchodem ze Žižkovy ulice a nachází se ve druhém poschodí. Obědy odebírají ze školní kuchyně v přízemí budovy.  Do zcela nového objektu na původní místo ve městě by se děti i zaměstnanci měli vrátit 1. září příštího roku. Školku postaví liberecká společnost Brex za téměř 21 miliónů korun.