Výrobci paliv a maziv a distributoři pohonných hmot mají nové podmínky pro podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje, že výrobcům a zpracovatelům paliv a maziv a distributorům pohonných hmot se od 1. října 2013 změní podmínky pro podnikání.

Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

Stručné shrnutí pro stávající distributory PHM:

úkon

úřad

termín

náležitosti

podat žádost o koncesi

živnostenský úřad

v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013

Nutno dodržet!

doklad o splnění odborné způsobilosti

elektronicky podat přihlášku k registraci

celní úřad

v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013

Nutno dodržet!

před podáním přihlášky poskytnout kauci složením 20 mil. Kč nebo bankovní zárukou