Na Mariánském náměstí se objeví nová zeleň

V souvislosti s dokončovanou rekonstrukcí ulice 28. října upraví zahradníci v září a říjnu plochy určené pro zeleň v okolí chrámu Narození Panny Marie a na Mariánském náměstí v Turnově. Autorem návrhu je zahradní architekt Ing. Josef Souček.

Na místech současných travnatých ploch budou založeny trvalkové záhony. Sortiment a způsob založení záhonů volil architekt tak, aby v celém vegetačním období harmonicky doplňovaly celý prostor. Tam, kam plně svítí slunce, budou převládat suchomilné rostliny sázené do štěrkového mulče. Takový typ záhonů není totiž náročný na počáteční péči, později vyžaduje pouze omezování určitých agresivnějších druhů rostlin. Nejatraktivnější budou záhony v letních a podzimních měsících. Do částečně zastíněných partií je navržena klasická záhonová úprava typu rabata, tedy záhony pravidelného tvaru. Jako mulč bude použita jemně drcená mulčovací kůra. Druhy rostlin v těchto záhonech použité budou efektní v jarních a letních měsících. Do prostor pod stromy jsou navrženy odolné druhy trvalek, rabátka budou mulčována mulčovacím štěrkem. Pod vzrostlými stromy není možné vytvořit klasický štěrkový trvalkový záhon, mohlo by totiž dojít k poškození kořenů stávajících stromů. „Barevně jsou všechny typy záhonů sladěny a seřazeny tak, aby vytvářely kompaktní celek,“ doplnila informace k architektonickému návrhu vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová.

Město Turnov vypsalo na obnovu zeleně veřejnou zakázku, kdy jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Výzva k podání nabídek byla zaslána čtyřem zájemcům a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Nato si zadávací dokumentaci vyžádali další čtyři zájemci. Ve stanovené lhůtě podali nabídku tři uchazeči, z nichž pouze jeden splnil stanovené podmínky.  Zároveň podal nabídku s nejnižší cenou, proto byla vybrána hodnotící komisí jako nejvhodnější. „Vítězem výběrového řízení se stala firma Petr Vykrut – zahradní služby z Ostravy – Hrabůvky,“ informovala Šípošová.  Ostravané už v Turnově úspěšně realizovali několik akcí, například výsadby v Rývových a Metelkových sadech, na sídlištích Přepeřská, Výšinka, Dělnická a v místních  mateřských školách. Město Turnov přijde úprava zeleně na téměř 280 tisíc korun, veřejnou soutěží se podařilo ušetřit 240 tisíc.