Obtěžování hlukem má různé způsoby řešení

Na starostu města se neustále obracejí obyvatelé se stížnostmi na různé druhy hluku a rušení veřejného pořádku.

Na vedoucího představitele města se lidé obracejí v dobré víře, že starosta jako “rychtář” rozhodne, co bude následovat. Že zavře hospodu, dá rozehnat bavící se mládež, narušitele veřejného pořádku vsadí do klády. Takto však v 21. století samospráva nefunguje a veřejná moc již vůbec ne. Starosta je “první mezi rovnými”, tedy dalšími volenými zástupci města. Jeho úřad není opatřen žádnými zvláštními pravomocemi a již vůbec ne v oblasti státní správy. Především do ní směřují řešení problémů působených různými druhy hluku, které občany ruší a kazí jim pohodu bydlení. 

V přiloženém materiálu koncipovaném jako otázky a odpovědi je stručný popis kam a hlavně na koho je možné se obracet se svými problémy týkajícími se různé hlukové zátěže. Materiál se zabývá následujícími druhy hluku:

· hlukem z průmyslu a živnostenské malovýroby (z továren, živnostenských výroben a dílen, obecně ze strojů a zařízení, mechanizace, stavební činnosti);

· hlukem spojeným s automobilovou nebo železniční dopravou;

· hlukem z hostinských provozoven (restaurací, barů, heren, diskoték, nočních klubů apod.);

· hlukem z restauračních (před)zahrádek;

· hlukem z veřejně přístupných produkcí hudby (koncertů a hudebních festivalů, technoparty, obecních slavností, poutí, hodů apod.);

· hlukem ze sportovišť a hřišť (například ze sportovních areálů, dětských hřišť);

· sousedským a komunálním hlukem (hlukem ze sousední nemovitosti, hlasovými projevy osob a zvuky zvířat, sekáním trávy, řezáním dřeva apod.).

Obtěžování hlukem a způsoby řešení. (Zpracováno vedoucím odboru správního Zdeňkem Hovorkou podle materiálu veřejného ochránce práv.)