Statistika obecního živnostenského úřadu k 30. 6. 2013

Obecní živnostenský úřad zveřejnil svoji statistiku za první pololetí roku 2013.

Za první pololetí roku 2013 bylo na obecním živnostenském úřadu vydáno celkem 3154 dokumentů. Bylo nově vydáno 165 živnostenských oprávnění a koncesních listin, což je o 44 méně než k 30. 6. 2012.

V prvním pololetí roku 2013 bylo zrušeno na vlastní žádost 67 živnostenských oprávnění, což je o 16 více než ve stejném období předchozího roku. Přerušených živností bylo 439, tedy o 39 více než v roce minulém, o obnovení živností požádalo 204 subjektů, což je o 19 více než v roce 2012.

V 1. pololetí 2013 došlo k mírnému nárůstu podnikatelů na 7050, což je o 38 více oproti stejnému období loňského roku. Z celkového počtu je k 30. 6. 2013 evidováno 6163 podnikajících fyzických osob, 674 právnických osob a 213 zahraničních fyzických osob.

Zvýšil se i počet živností na celkových 10 119, což je o 194 více oproti 1. pololetí loňského roku. Řemeslných živností eviduje OŽÚ 3111, vázaných 899, koncesovaných 312 a volných 5797. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti volné o 86, dále o 70 u živnosti vázané, 32 u živnosti řemeslné a 6 u koncesované.

Zajímavostí je, že OŽÚ eviduje k 30. 6. 2013 nejvíce živnostenských oprávnění v rámci živnosti volné – „ Výroba, obchod a služby“ neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona, tj. 5797. Z přílohovaných živností jsou nejvíce zastoupeny u řemeslných „Hostinská činnost“ (evidujeme 672 oprávnění), „Zednictví“ (365 oprávnění), 267 oprávnění je na všechny druhy silniční motorové dopravy, 247 oprávnění na živnost „Opravy silničních vozidel“ a 232 oprávnění na „Zámečnictví a nástrojářství“. Pro náš kraj je také zajímavý počet 121 oprávnění u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“.

Z vázaných živností máme v evidenci s počtem 180 oprávnění „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. V porovnání s minulým rokem došlo k mírnému poklesu této živnosti. Naopak nárůst o 41 oprávnění zaznamenala nově zavedená vázaná živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ s počtem 133 oprávnění.