Jaké jsou výsledky rozborů pramenů vody?

Poslední laboratorní rozbory vody z pramenů pod Valdštejnem a Boží vody proběhly dne 9. července 2013.

Výsledky rozboru pramene pod Valdštejnem vyhovují  hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění.  Voda je tedy pitná.

Výsledky rozboru pramene Boží vody nevyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění, v ukazatelích koliformní bakterie a Escherichia coli.Voda až do odvolání není pitná.