Další příspěvky na volnočasové aktivity byly rozděleny

Po druhém kole přijímání žádostí budou finančně podpořeny další volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2013.

Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 27. června 2013. Celkem bude rozděleno 41.000,- Kč následujícím žadatelům na konkrétní aktivity a akce:

Muzeu Českého ráje 4.000,- Kč na činnost kroužku pro děti ve věku 10 – 14 let s tématem Stavíme dům a vvbavujeme hospodářství

SDH Pelešany 2.000,- Kč na uspořádání Dětského dne a 2.000,- Kč na mikulášskou nadílku

SDH Bukovina 2.000,- Kč na mikulášskou nadílku a karneval

o. s. Nová naděje 3.000,- Kč na akci Bouda s lampiónem, 2.000,- Kč na akci Bouda za vysvědčení, 6.000,- Kč na příměstský tábor Bouda a 7.000,- Kč na akci Bouda na ulici

o. s. Povyk 7.000,- Kč na prázdninové sportování

MS Českého červeného kříže Turnov 2.000,- Kč na přípravu příměstského tábora se zdravotnickým zaměřením

Jednotě Orel Turnov 2.000,- na přípravu letního dětského tábora „Volání Manitoua“

Centru pro rodinu Náruč, o. s. 2.000,- Kč na akci Martinská světýlka