Příspěvky ze sportovního fondu byly opět rozděleny

Po druhém kole předkládání žádostí odsouhlasilo na základě doporučení správní rady zastupitelstvo na svém zasedání 27. června 2013 rozdělení příspěvků ze sportovního fondu města.

Ve druhém kole výzvy k předkládání žádostí o příspěvek bylo podáno 14 žádostí. Správní rada sportovního fondu navrhla vyhovět deseti žádostem, ostatní svým obsahem nesplňovaly podmínky pro přiznání příspěvku a byly v rozporu se statutem sportovního fondu města Turnova. Celková částka 60.000, Kč byla rozdělena následujícím sportovním oddílům a klubům:

TJ Turnov na příměstský sportovní tábor 9.000,- Kč

TJ Turnov, oddílu volejbalu na seriál náborových turnajů mládeže 3.000,-

TJ Turnov, oddílu orientačního běhu na závod Pěkné prázdniny v Českém ráji 10.000,- Kč

TJ Turnov, oddílu házené na Mikulášský turnaj 3.000,-

TJ Turnov, RSD Daliměřice na Daliměřický sportovní den 3.000,- Kč

ŠK Zikuda na šachový turnaj O turnovský granát 14.000,- Kč

ŠK Zikuda na šachový turnaj O rohozecký soudek 3.000,- Kč

AC Syner na běžecký závod Hruštice 2013 10.000,- Kč

AC Syner na soutěže pro rodiče a děti Atletické skotačení 3.000,- Kč

AC Syner na dopoledne s dětskou atletikou v rámci Memoriálu L. Daňka 2.000,- Kč