Nabídka na odkup zastavěných pozemků pod bytovými domy

Město Turnov se rozhodlo umožnit vlastníkům bytových jednotek, bytovým družstvům a majitelům bytových domů sjednocení vlastnictví k zastavěným pozemkům pod bytovými domy v Turnově.

Město Turnov nabízí možnost odprodeje zastavěných pozemků pod bytovými domy za cenu stanovenou cenovou vyhláškou. V případě zájmu o odkup kontaktujte pracovnici odboru správy majetku Růženu Jarošovou, tel.: 481 366 317, e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz a vyžádejte si podrobné informace.