Česko - polská divadelní představení měla úspěch

Na 600 diváků v Turnově a Jelení Hoře zhlédlo česko-polské divadelní představení s názvem "Trh a cirkus".

Toto představení secvičili během divadelních workshopů čeští a polští mladí divadelníci pod vedením instruktorů a profesionálních herců z divadla Zdrojowy Teatr Animacji Cieplice. Workshopy se konaly o víkendech v průběhu celého školního roku 2012/2013.

Představení mělo divákům přiblížit židovskou kulturu, tradice, zvyky, pojmy ad. Inspirací byl pro tvůrce Šumař na střeše a Kejklíř z Lublinu, ve kterém je hl. postavou kejklíř Jasza Mazur. Hra, ve které nechyběly tradiční židovské písně a tance, byla sestavena ze třech pověstí. Z nichž dvě byly od I. B. Singera a třetí, která je o turnovské synagoze, napsala T. Dubinová. Jednotlivé pověsti byly propojeny scénami z trhu, akrobatickými kousky, kouzelnickými triky ad.

Premiéra se uskutečnila v divadle (Zdrojowy Teatr Animacji) v Jelení Hoře – Cieplicích v sobotu 8. 6. 2013 za přítomnosti starosty města Turnova Tomáše Hockeho a primátora města Jelení Hory Marcina Zawily. Představení bylo součástí 2. ročníku festivalu židovské kultury v Jelení Hoře. Na tomto festivalu byl také představen nově vzniklý film Židovské památky Českého ráje a okolí a vystoupila zde turnovská kapela Mackie Messer Klezmer Band. Na divadelní představení a festival židovské kultury se přijeli podívat také turnovští skauti.

V Turnově mohli diváci zhlédnout divadelní představení v pondělí 10. 6. 2013. Dopolední představení bylo určeno pro školy a odpolední pro veřejnost. Na odpoledním představení přivítal diváky starosta Turnova T. Hocke.

Česko-polským divadelním představením "Trh a cirkus“ byl zakončen dvouletý projekt „Židovská kultura v česko-polském příhraničí“, který realizovalo město Turnov a město Jelení Hora v období od 1/2012 – 6/2013.

Mgr. Veronika Mireková
Město Turnov - odbor cestovního ruchu

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 „Překračujeme hranice“.

eu cil2007 2

 DSC 5963DSC 5971 IMG 0540IMG 0537