Připravují se programy pro talentované žáky

Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu připravují na školní rok 2013/2014 programy pro rozvoj talentu žáků 3. – 5. ročníků základních škol v rámci projektu T-Centrum – talentovaní vítáni!

Aktivity T-Centra si kladou za cíl nenásilnou formou podporovat a rozvíjet nadání dětí různého typu. Všechny připravované programy budou orientované na vlastní činnost dětí, samostatné objevování řešení a vytváření výstupů. Samozřejmostí bude individuální přístup ke každému z účastníků programů. Ve školním roce 2013/2014 budou programy nabízeny pilotně pro žáky 3. – 5. ročníků ZŠ a do budoucna je plánováno rozšíření programů i na druhý stupeň ZŠ.

Pro programy s výukou angličtiny je plánováno jedno setkání týdně v délce 60 minut a předběžná cena 2 000,- Kč za pololetí. U ostatních programů se počítá s jedním setkáním měsíčně v délce 90 minut a předběžnou cenou 2 000,- za celý školní rok.

Nabídka programů:

· Puzzle your World – angličtina zábavně s tématy:  this is my life – to je můj život, what´s around me – vše kolem mne, around the World – kolem světa

· Tajemství našeho světa s částmi: tajemství mikrosvěta, tajemství světa látek, tajemný svět dějů

· Tajemný svět filmu

· LOGICO – logické myšlení hravě a zábavně

· Komunikace a tvůrčí psaní se zaměřením na: rozvoj mluveného projevu, čtenářské dovednosti, aktivní naslouchání, představivost a techniky tvůrčího psaní

Podrobné informace získáte na webových stránkách www.vctu.cz nebo u Mgr. Jany Pekařové, tel.: 721 623 006, e-mail: pekarova@vctu.cz