Noví ředitelé škol jmenováni

V letošním roce vyhlásilo Město Turnov podle novely školského zákona, která nově zavedla šestileté funkční období ředitelům škol a školským zařízení, zbývající tři konkurzní řízení.

Ta se týkala pozic ředitelů Základní školy ve Skálově a Žižkově ulici a nového subjektu Mateřské školy a Základní školy Sluníčko nacházejícího se v ulici Kosmonautů. Tato škola vznikla splynutím dvou původně právně samostatných subjektů. Rada města na svém jednání dne 13. května 2013 rozhodla, že svůj post obhájil ředitel ZŠ Žižkova Mgr. Ivo Filip a dále jmenovala ředitelku MŠ a ZŠ Sluníčko Mgr. Dagmar Rakoušovou. Po velmi vyrovnaném konkurzním řízení i vlastním jednání, resp. hlasování členů rady města, byl nakonec jmenován novým ředitelem ZŠ Skálova Mgr. Michal Loukota. Ředitelé jsou jmenování s platností od 1. 8. 2013 na dobu šesti let.

Vysvětlivka k rozhodnutí Rady města

Rada města dne 13. května 2013 projednávala jmenování ředitele ZŠ Skálova téměř hodinu a půl a jednání to bylo velmi složité. Pro jmenování stávajícího ředitele Mgr. Romana Mareše do funkce na další období hovořil výsledek konkurzního řízení (Mgr. Mareše dali na první místo 4 ze 7 členů konkurzní komise, Mgr. Loukotu 2, Mgr. Mareš pak po vyhodnocení výsledků v souladu s vyhláškou, kdy se jedno nejlepší a jedno nejhorší umístění nepočítá, získal v konkurzu o jeden bod více než Mgr. Loukota), hodnocení České školní inspekce (poslední inspekce na škole proběhla letos na jaře) a zprávy a reference odboru školství, kultury a sportu.  Proti tomu stál postupný úbytek 200 žáků ze ZŠ Skálova v období 4 let a nespokojenost některých rodičů a učitelů s atmosférou ve škole. Ke kladům případného nového ředitele Mgr. Michala Loukoty patřilo jeho umístění v konkurzním řízení, kdy bez zkušeností v základním školství získal pouze o bod méně než stávající ředitel Mgr. Mareš. Pro hovořilo také jeho mládí a ambice. K argumentům mnohých, proč nejmenovat Mgr. Loukotu novým ředitelem školy, patřily jeho minimální pedagogické zkušenosti na základní škole a skutečnost, že dosud nepůsobil v žádné manažerské funkci ve školství. Při závěrečném hlasování nebyla schopna Rada města Turnova rozhodnout aklamací, proto bylo přistoupeno k tajnému hlasování. V něm získal Mgr. Loukota 5 hlasů a Mgr. Mareš 4 hlasy. Z tohoto důvodu byl nakonec Mgr. Loukota jmenován novým ředitelem ZŠ Skálova. Samotný starosta města Tomáš Hocke byl zastáncem změny ve vedení uvedené školy.