Sportovní aktivity vyžadují toleranci

Před časem zahájená turistická sezóna 2013 a příznivé jarní počasí přeje rekreačním i aktivním sportovcům k jejich aktivitám v přírodě. Ty však na mnoha místech Turnova vyžadují vzájemnou toleranci.

 

Jedním z takových míst je asfaltová vozovka mezi Dolánkami a Loužkem, po níž se často pohybují zároveň pěší turisté, cyklisté, in-line bruslaři i motoristé. Velmi často zde dochází ke vzájemným střetům a konfliktům. Je však nutné zdůraznit, že se nejedná o vyznačenou cyklostezku, ale z právního hlediska jde o místní komunikaci. Na ní se vztahují ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Podle toho je potřeba se na této komunikaci chovat. Především je ale nutné, aby jednotlivé skupiny uživatelů této komunikace byli k sobě tolerantní a ohleduplní.

Stejnou míru tolerance a vzájemné ohleduplnosti vyžaduje pohyb po Šetřilovsku a Dolánkami. Zde se k chodcům a cyklistům přidávají ještě běžci a lidé venčící své psy. Střet orientačního běžce pátrajícího po pevných kontrolách na Šetřilovsku, bruslaře na in – linech nebo cykloturisty v Dolánkách s volně pobíhajícím zvířetem může způsobit újmu na zdraví, přinejmenším však konflikt. Proto apelujeme na majitele a chovatele psů, aby měli svá zvířata pod kontrolou, nejlépe na vodítku a nepřipustili vznik nepříjemné události ohrožující ostatní.