Nebojte se komunikovat s radnicí!

Město Turnov vyzývá občany, aby více využívali nejrůznějších forem komunikace a předkládali radnici své návrhy, podněty a připomínky. Přivítáme také věcnou kritiku, ale i kladná hodnocení či pochvaly.

Ideální je sdělení připomínek, návrhů i pochval osobně. Učinit tak může každý na příslušném odboru v době jeho úředních hodin (http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/kontakty.html). Pokud chcete hovořit s vedením města, připomínáme, že z vedoucích představitelů odpovídá za určitou oblast života ve městě. Starosta Tomáš Hocke se stará o rozvoj, územní plánování a správu městského majetku, památkovou péči a cestovní ruch. Místostarosta Jaromír Pekař má na bedrech finance, sociální problematiku, dopravu, nemocnici a městskou policii. Do gesce místostarosty Otakara Špetlíka patří školství, kultura a sport, životní prostředí a odpady a spolupráce se zahraničím. Velmi dobrou příležitostí se stávají pravidelná setkání starosty města  s veřejností nad nejrůznějšími tématy. O termínu, místě konání a obsahu takových setkání pravidelně informujeme na webových stránkách města, ve vývěskách MěÚ (u Billy, na sídlišti J. Patočky, na sídlišti Výšinka, v ulici Přepeřská, na Malém Rohozci, u prodejny Coop Discont na Daliměřicích) a na 30 plakátovacích plochách ve městě a jeho okrajových částech. Také na každém zasedání zastupitelstva je vyčleněn dostatečný časový prostor pro sdělení názorů občanů.

Telefonicky je možné obracet se na vedení města i pracovníky městského úřadu dle telefonního seznamu http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/telefonni-seznam.html. Zde jsou také uvedeny jejich e-mailové adresy, na které je možné zasílat písemné připomínky, podněty, návrhy či pochvaly. K bezprostřednímu kontaktu se starostou města prostřednictvím elektronické pošty slouží adresa starosta@mu.turnov.cz. Chcete-li informovat městskou policii o tom, co se děje okolo vás a přidat k tomu například fotografii, použijte adresu mp.turnov@seznam.cz.

Kdo nepoužívá počítač a raději píše na papír, má možnost jej vložit do jedné ze čtyř schránek na podněty a připomínky, které jsou umístěny v budovách městského úřadu v ulici Antonína Dvořáka č.p. 335 (radnice), ve Skálově ulici, č.p. 72 a č.p. 84 a v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje č.p. 26.

Chcete-li, aby Váš dotaz a odpověď na něj byly zveřejněny v Radničních listech – součásti Hlasů a ohlasů Turnovska, kontaktujte Bc. Radka Drašnara, tel.: 481 366 321, e-mail: r.drasnar@mu.turnov.cz.

V nejbližších dnech bude zprovozněna samostatná stránka starosty na webových stránkách města a objeví se zde i odkaz na facebookový profil.

Možností komunikace mezi občany a turnovskou radnicí je tedy poměrně velké množství. Jde jen o to, vybrat si tu nejlépe vyhovující. Těšíme se na Vaše podněty, návrhy, připomínky či pochvaly, věcnou kritiku, ale i kladná hodnocení.