Informační centrum pro mládež Turnov zahájilo činnost

Ve čtvrtek 2. května 2013 zahájilo provoz Informační centrum pro mládež Turnov a naplnil se tak letitý projektový záměr zdejší Městské knihovny Antonína Marka. 

Sídlí v budově knihovny v Jeronýmově ulici a jeho provozní doba je následující:

Mládež, ale i široká veřejnost zde najdou informace o možnostech studia v České republice i zahraničí, možnostech brigád i práce v tuzemsku, Evropě i v celém světě. Dalšími oblastmi poskytovaných informací jsou nabídky cestování a možnosti naplnění volného času. Nebudou chybět informace o fungování Evropské unie a jejích možnostech pro mladou generaci. Pracovnice ICM Mgr. Hana Janečková si klade za cíl být především nápomocna mladým lidem orientovat se v záplavě informací, kterými je dnešní doba přesycena a je často nesnadné se v nich vyznat. Také by si přála, aby se Informační centrum mládeže Turnov stalo místem setkávání  hlavně mladých lidí.

Informační centrum pro mládež Turnov bude vycházet při své činnosti z Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM a bude dbát na jejich plnění a udržování své vysoké úrovně.  Fungováním ICM v Turnově dojde k naplnění jednoho ze základních lidských práv -  práva svobodného přístupu k informacím.

Kontakt: Mgr. Hana Janečková, Informační centrum pro mládež Turnov, icm@knihovna.turnov.cz