Nový způsob zpracování a vymáhání pohledávek

Finanční odbor informuje, že rozšířil vymáhání pohledávek o vymáhání s pomocí soudních exekutorů.

Radou města byla schválena spolupráce se soudními exekutory Mgr. Alešem Bursou z Exekutorského  úřadu  Kolín a Mgr. Ing. Jiřím Proškem z  Exekutorského úřadu Plzeň.

Zároveň byl stanoven nový postup vymáhání:

1) Před předáním pohledávky soudnímu exekutorovi bude dlužníkovi zaslána výzva k zaplacení pohledávky v náhradní lhůtě  s informací, že při nezaplacení pohledávky předáme pohledávku k vymáhání soudnímu exekutorovi. Pohledávka je v takovém případě dosud bez jakéhokoliv navýšení.

2) Při nezaplacení bude pohledávka předána exekutorovi.

3) Exekutor vyzve dlužníka k zaplacení pohledávky:

a) v případě, že dlužník zaplatí do 30 dnů od převzetí výzvy exekutora, má nárok na 50% slevu, tj. zaplatí navíc k jistině částku cca 4 tis. Kč (vč. DPH),

b) po uplynutí lhůty 30 dnů od převzetí výzvy exekutora – zaplatí navíc k jistině částku cca 9 tis. Kč (vč. DPH) – to znamená, že v této fázi už dlužník mimo jistiny zaplatí exekuční náklady v plné výši.