Žáci putovali po památkách

V rámci letošního Mezinárodního dne památek a historických sídel uspořádal ve čtvrtek 18. dubna 2013 odbor školství, kultury a sportu pro žáky turnovských základních škol akci s názvem Putování po památkách.

Žáci 4. ročníků, v případě mašovské ZŠ 5. ročníků, se svými vyučujícími putovali po vybraných památkách a místech ve městě a jeho nejbližším okolí.  Navštívili tak synagogu, kde se dozvěděli základní informace o židovství, významu synagog a židovských symbolů. U budovy ZŠ ve Skálově ulici se jim od žákyň 9. ročníku dostalo výkladu o autorovi architektonického návrhu, stavebním slohu této památky i termínech výstavby. Došlo také na prohlídku vnitřních prostor školy. V Rývových sadech čekal na skupiny žáků sokolník Milan Straka se svými opeřenými svěřenci, aby povykládal o životě dravců, způsobu jejich lovu a předvedl názorné ukázky výcviku dravců. Tato část byla do putování zařazena zcela záměrně, neboť sokolnictví jako 4000 let staré umění je od roku 2010 zařazeno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Cílem pak byl Dlaskův statek v Dolánkách. Zde byli účastníci putování seznámeni s historií roubeného objektu a života v něm, jeho vnitřním uspořádáním a předměty denní potřeby našich předků. Lákavé bylo pro každého připravené občerstvení v podobě grilovaného párku a limonád.  Závěr pak patřil vyhodnocení kvízu, jehož otázky písemně zodpovídaly skupinky žáků na jednotlivých stanovištích.  Velmi dobře se dařilo více družstvům, o tom nejlepším nakonec rozhodlo až poznávání osobnosti. Celkovým vítězem se stalo družstvo ZŠ Žižkova ve složení Marcela Balážová, Sára Franzová, Tereza Končinská a Daniel Hluchý.

Poděkování za zdařilý průběh akce patří všem, kteří se na ní podíleli. Zejména pak pracovníkům odboru školství, kultury a sportu za přípravu a organizaci, vedoucí odboru cestovního ruchu Ing. Elišce Gruberové za výklad v turnovské synagoze, žákyním 9. ročníku ZŠ Skálova za výklad, sokolníkovi Milanu Strakovi za ukázky výcviku dravců a Muzeu Českého ráje v Turnově za zpřístupnění Dlaskova statku, průvodcovské služby a pomoc se zajištěním občerstvení.

V rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel se uskutečnila v podvečerních hodinách také prohlídka synagogy pro veřejnost, kterou připravil odbor cestovního ruchu.  Do významné turnovské památky zavítala při této příležitosti desítka návštěvníků.

 putovani po pamatkach 18 4 2013 003  putovani po pamatkach 18 4 2013 009

putovani po pamatkach 18 4 2013 024  putovani po pamatkach 18 4 2013 026

putovani po pamatkach 18 4 2013 038  putovani po pamatkach 18 4 2013 040

putovani po pamatkach 18 4 2013 077  putovani po pamatkach 18 4 2013 070

putovani po pamatkach 18 4 2013 080  Foto: Radek Drašnar