Výstavba nové Waldorfské MŠ bude moci začít

Rada města na svém zasedání dne 8. dubna 2013 schválila svým usnesením vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Waldorfské mateřské školy.

Nový objekt mateřské školy má nahradit stávající nevyhovující objekt v Hruborohozecké ulici v Turnově – Daliměřicích. Vznikne tak novostavba pro dvě třídy po 25 dětech a 7 zaměstnanců za více než 19 mil. korun. To vše podle již hotové projektové dokumentace zpracované firmou BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto.  Dodavatel bude muset zajistit demolici stávajících objektů, postavit objekt nový, položit nové inženýrské sítě, vybudovat areálovou kanalizaci, komunikace a zpevněné plochy, provést terénní úpravy a oplocení. Součástí zadání soutěže na zakázku je také vnitřní vybavení mateřské školy a její kuchyně. Realizace výstavby nové Waldorfské školy je naplánována na období 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014 a na uvedenou dobu se přemístí do budovy obchodní akademie a hotelové školy ve Zborovské ulici.

WMŠ 03  WMŠ 01

WMŠ 06   WMŠ 05

Vizualizace ŠONSKÝ Architects