Měsíc pro planetu Zemi

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov a Knihovna Antonína Marka Turnov pořádají v průběhu měsíce dubna v rámci 6. ročníku projektu environmentální a ekologické výchovy a u příležitosti Mezinárodního dne Země celou řadu akcí. Ty jsou určeny pro mateřské, základní a střední školy v Turnově, ale také pro seniory a širokou veřejnost. Mezinárodní Den země se slaví 22. dubna.

Uskuteční se vzdělávací pohádky na téma třídění odpadu a ochrany životního prostředí, přednášky o CHKO Jizerské hory, Krkonošském národním parku, CHKO Český ráj. Připraveny jsou vzdělávací pořady o životě zvířat v lese a ochraně volně žijících zvířat ve městech, o cestování po zemích, kde se zrodil rum. Vyhlášena  je také fotografická, výtvarná a literární soutěž pro mládež i dospělé  k 50. výročí založení KRNAP na téma Krása našich hor.

U příležitosti Dne země zbaví žáci základních a středních škol, jako již tradičně, okolí svých škol odpadků a nepořádku. Do úklidu města se zapojí také Sbor dobrovolných hasičů Bukovina, Mašov a Pelešany a Rohozecký okrašlovací spolek, o.s.

Přehled akcí pořádaných v rámci Měsíce pro planetu Zemi naleznete zde, plakát je ke stažení zde a propozice k soutěži zde.