Učitelé byli oceněni

Ve středu 27. března 2013 se u příležitosti Dne učitelů uskutečnilo v odpoledních hodinách setkání vedení města s řediteli a pedagogy ze škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Turnov. Součástí bylo také ocenění nejlepších učitelů.

Setkání zahájil PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. V následujícím krátkém vystoupení zdůraznil starosta města Ing. Tomáš Hocke nutnost vést ve školách děti a mladou generaci k vlastenectví, lásce k vlasti a tradicím a hodnotám, které nám zanechaly předchozí generace. Místostarosta Mgr. Otakar Špetlík pak vyjádřil všem uznání za náročnou práci ve školství.  Projevem poděkování  za aktivitu a činnost při vzdělávání a výchově dětí  pak bylo ocenění vybraných pedagogů. Pamětní list, věcný dar v podobě knižní publikace a květinu či láhev kvalitního vína obdrželi z rukou starosty a místostarosty Helena Věchtová, učitelka ZŠ Skálova, Mgr. Lenka Florianová ze ZŠ 28. října, Věra Franců ze ZŠ Žižkova a ze ZŠ Mašov Jarmila Pivrncová.  Oceněn byl také MgA. Martin Hybler, PhD. ze ZUŠ  a Jarmila Fibrichová, ředitelka MŠ Kosmonautů.

Následovala neformální beseda, v níž se diskutovalo o nutnosti či vhodnosti plnohodnotné ZŠ v lokalitě u nádraží, využívání městských sportovišť, o naplněnosti jednotlivých škol. Probíraly se také otázky týkající se dopravy dětí do místních základních škol a hodnotily se prostory a prostředí základní umělecké školy. Příjemná atmosféra setkání podtrhla celospolečenský význam Dne učitelů.

oceneni peadagogu 2013 01

oceneni peadagogu 2013 03

oceneni peadagogu 2013 02

oceneni peadagogu 2013 01

oceneni peadagogu 2013 03

oceneni peadagogu 2013 02