Investiční akce - Regenerace sídliště II. etapa

Realizace nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a zeleně dle celkového projektu, který je rozdělen na pět částí. 

Investor: Město Turnov

Projektant: Projekt servis Jičín, s.r.o.

Zhotovitel: Strabag, a.s. Liberec

Celkový náklad 5.800 tis. Kč

Čas realizace: 08 – 11/2012