Investiční akce - Chodník a veřejné osvětlení Alej Legií

Výstavba nového chodníku ze zámkové dlažby, včetně veřejného osvětlení. V návaznosti na realizaci kanalizace byl vybudován chybějící chodník podél ulice Alej Legií a nový přístřešek zastávky BUS.

Investor: Město Turnov

Projektant: Profes Projekt, spol. s r. o.

Zhotovitel: Technické služby Turnov, s. r. o.

Investice celkem: 2.800.000,- Kč

Čas realizace: 04 – 07/2012