Rozbory pramenů vody

Dne 11. března 2013 byly provedeny rozbory vody z pramene pod Valdštejnem a Boží vody s následujícími výsledky.

Výsledky rozboru pramene pod Valdštejnem nevyhovují  hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění v ukazateli koliformní bakterie. Obsah  dusičnanů  je < 0,50 mg/l (nejvyšší mezní hodnota 50 mg/l), obsah chloridů < 5,0 mg/l (nejvyšší mezní hodnota 100 mg/l). Voda až do odvolání není pitná!

Výsledky rozboru pramene Boží vody vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Obsah  dusičnanů  je 6,37 mg/l (nejvyšší mezní hodnota 50 mg/l), obsah chloridů 23,0 mg/l (nejvyšší mezní hodnota 100 mg/l).