2. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku na volnočasové aktivity dětí

Město Turnov vypisuje 2. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku  na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2013.

Žádost o poskytnutí dotace je třeba podat do  31. května  2013 na odbor školství, kultury a sportu, který sídlí ve Skálově ulici, čp. 72. Formulář žádosti je povinný, a je možné jej získat v písemné podobě na odboru školství, kultury a sportu u paní Renaty Brychové, tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz nebo zde.