Informace o Fokusu Turnov

Občanské sdružení FOKUS Turnov bude v roce 2014 slavit 20. výročí od svého vzniku. Je to profesionální organizace, která pomáhá osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám s mentálním postižením, starším 16 let. Organizace má také zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb a disponuje i poradenstvím pro své uživatele a rodinné příslušníky. FOKUS Turnov je členem celorepublikového Sdružení FOKUS.

Koncem roku 2012 byl ukončen „Individuální projekt Libereckého kraje – IP1“  hrazený Evropským sociálním fondem. Tento projekt pomohl našemu sdružení s financováním jedné významné sociální služby – Sociálně terapeutické dílny - určené především osobám s chronickým duševním onemocněním.

Situace po ukončení projektu není vůbec jednoduchá. Financování ze státního rozpočtu (44%) v žádném případě nedostačuje pokrýt rozpočet této služby na celý rok 2013. Přitom zájem o sociální službu je značný a to nejen ze strany uživatelů, ale také ze strany odborníků.

Bohužel naše občanské sdružení není jediné, které se potýká s nedostatkem peněz. Je to každý rok celorepublikový problém.

Chtěla bych tímto poděkovat Městu Turnov za pravidelnou dotaci z Fondu na podporu v sociální oblasti Města Turnova, bez které bychom nebyli schopni naši organizaci ufinancovat. Dalšími významnými donátory jsou také Nadace Euronisa, která nám přispívá dvakrát ročně na nákup výtvarných potřeb pro zajištění práce našich uživatelů a KAMAXu s.r.o.

Zvláštní poděkování dnes ale také patří dárcům, kteří každoročně sami přispívají do našeho rozpočtu. Jsou to paní Jitka Pernerová, paní doktorka Uršula Severová, paní magistra Alena Dostálová, a pan Ondřej Halama. Stalo se také pravidelností, že TJ Turnov s panem Filipem Stárkem vydraží na svém Sportovním plese výrobky od našich uživatelů a přispějí nám tak do rozpočtu zajímavou částkou.

Naše práce je smysluplná. Pomáhá uživatelům služeb FOKUSU Turnov žít plnohodnotný život mezi obyvateli města Turnova a okolí.

Jen si pořád klademe otázku, jak dlouho ještě budou poskytovatelé sociálních služeb v nejistotě?

My se již téměř 20 let snažíme každý rok přežít….

Bližší informace a zajímavosti najdete na webových stránkách zde a jsme také na facebooku.

Luďka Kanclířová, manažerka sdružení