Pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí

Okresní myslivecký spolek Semily pověřený městskými  úřady v Turnově, Semilech a Jilemnici pořádá chovatelskou přehlídku trofejí zvěře. Uskuteční se ve dnech 5. - 6. dubna v sokolovně v obci Chuchelna.

Pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře mohou orgány státní správy myslivosti ve svých územních obvodech rozhodnout o konání chovatelské přehlídky trofejí. Proto Městský úřad Turnov, Semily a Jilemnice společně pověřil Okresní myslivecký spolek v Semilech pořádáním chovatelské přehlídky trofejí zvěře. Součástí této přehlídky je i  hodnocení věku ulovené zvěře a hodnocení trofejí. Trofejí se rozumí rohy, parohy a parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně lebky, zbraně (zuby špičáky) u prasete divokého a lebky a kůže některých šelem.

Smyslem chovatelské přehlídky, které předchází hodnocení ulovené zvěře, je provést kontrolu kvality chované zvěře a případně poukázat na chyby a nedostatky, které se při redukci stavů zvěře projevily. Uvedené poznatky pomáhají  poučit myslivce v dalším cíleném zvyšování chovné kvality zvěře. Chovatelské přehlídky jsou součástí osvěty, tradic a prezentace myslivosti. Letošní chovatelská přehlídka trofejí se bude konat v pátek 5. dubna 2013 od 8:00 do 20:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2013 od  8:00 do 12:00 hodin v sokolovně v obci Chuchelna. Zvána je odborná i laická veřejnost.

Ing. Jan Čihák, odbor životního prostředí